sábado, 13 de setembro de 2008

Keisuke Fukuda leva Mugen ao topo!

Keisuke Fukuda é o novo campeão japonês da categoria 1/10 200mm com seu Mugen MTX4. Ex-campeão mundial, após um campeonato mundial frustrante este ano ele leva o título japonês.

O podium da categoria Sportsman com uma final de 40 minutos deu Junichi Mori com seu XRAY NT1.

O resultado geral das duas categorias foi:SPORTSMAN - Final 40 minutos
1- Junichi Mori
2- Tomoyuki Ishikawa
3- Hideyuki Ohiwa
4- Hideo Watanabe
5- Takuya Murakami
6- Masayoshi Inagaki
7- Masaki Nishiyama
8- Tetsuya Uetsuki
9- Kazuaki Imaeda
10- Yuichi Adachi


OPEN - Final 40 minutos
1- Keisuke Fukuda
2- Takaaki Shimo
3- Hiroki Fujita
4- Toshiyuki Iwamoto
5- Shinnosuke Yokoyama
6- Tadahiko Sahashi
7- Kazunori Hamashoji
8- Shouki Takahata
9- Ken Furukawa
10- Yuya Sahashi

Fonte: Central RC

Nenhum comentário: